• FASÁDNÍ LEŠENÍ

  Lešení je chápáno jako dočasná stavební konstrukce, která se zřizuje na staveništi pro potřeby podpory bezpečné a podpůrné práce ve výškách vně i uvnitř budov. Všeobecná pravidla určují, že finální skladba lešení v místě montáže by měla být co nejjednodušší, bezpečné struktury, řádně uchycena i stabilizována a především disponovat dostatečnou nosností.

  FASÁDNÍ LEŠENÍ – PERI UP

  Všechny systémy výrobního programu PERI se vyznačují rychlou a jednoduchou montáží, vysokou variabilitou vzájemně se podporujících komponentů, perfektním technickým i materiálovým zpracováním a nezbytně dlouhou životností při zachování přijatelné ceny.  Jedná se o kvalitní a spolehlivé lešení.

  Zajímavou součástí know how fasádního lešení PERI UP je charakteristický bezpečnostní prvek, spočívající ve způsobu možnosti montáže, kdy lze běžnou konstrukci lešení montovat v bezpečném prostoru v předem namontovaném ochranném zábradlí, tj. bez jakýchkoliv přídavných dílů je možné namontovat zábradlí následujícího podlaží z bezpečného místa. Při vstupu do vyššího podlaží je toto již zajištěno zábradlím. Obecně je možnost bezpečné montáže vysoce hodnocena dozorovými pracovníky BOZP. Lešení PERI tím zároveň splňuje požadavky evropských předpisů bezpečnosti práce - aniž by bylo nutné v mnoha zemích vyžadované osobní jištění. Bez obav lze prohlásit, že našim zákazníkům dodáváme systém lešení, který splňuje všechny zákonné požadavky na stabilitu a bezpečnost práce. Potřebné výstupy, které vyplynuly v procesu ověřování, jsou přehledně uvedeny v Návodu k montáži a používání. V Evropě splňuje PERI UP požadavky na systémová lešení dle EN 12810 a EN 12811.

  SOUHRN HLAVNÍCH VÝHOD MODERNÍHO FASÁDNÍHO LEŠENÍ PERI UP

  • Standardní provedení: do výšky 24 m. K dispozici jsou statická posouzení pro výšku do cca 90 m.
  • Předem montované zábradlí - Zábradlí nejvyššího podlaží se montuje společně s T- rámem z podlaží nižšího, které je již zajištěné zábradlím. Když lešenář přichází do vyššího podlaží, je již jištěn, což je hlavním předpokladem pro bezpečnou a rychlou práci.
  • Dělené rámy - Jsou klíčem pro novou kvalitu bezpečnosti práce v lešenářství. Lehké a snadno sestavitelné díly pro rychlou práci bez námahy. Např. T-rám UVT 72/200 váží pouhých 14,70 kg.
  • Vestavěná pojistka pro zajištění podlah - Způsobem nasazení, kdy se podlaha po položení posunuje, je podlaha okamžitě zajištěna. Pro zajištění, nejsou nutné další díly, kterých vynechání nebo opomenutí, by mohlo vést k bezpečnostním rizikům. Zakopnutí je vyloučeno. Podlahy se dají po ukončení montáže bez problémů vyjmout nebo osadit. Tato možnost nabývá na významu v případě, kdy se musí přes lešení do budovy dopravit materiál větších rozměrů.
  • Zajištění bezpečnosti z obou stran lešení - Vnitřní sloupky lešení mají tytéž úchyty zábradlí jako sloupky vnější. Tím je dosažena ochrana (dvoutyčové zábradlí a podlahové zarážky) pro obě strany lešení.
  • Rychlý průběh výstavby - Technické i konstrukční vlastnosti fasádního lešení PERI UP ve spojení s navrhnutou strukturou jednotlivých prvků umožňuje časově úsporný, tj. rychlý průběh výstavby montáže i demontáže, který je v principu dosažen pomocí užití malého nutného počtu prvků při výstavbě. S předem montovaným zábradlím s T-rámem, nejsou zapotřebí žádné doplňkové díly.
  • Nízká váha jednotlivých prvků snižuje požadavky na nároky související s manipulací a umožňuje tak omezit zásadním způsobem namáhavost montáže.
  • Vysoká tuhost konstrukce snižuje počet využitých prvků.
  • Konstrukční důvtipnost umožňuje využití opakovatelnosti prvků při montáži a napomáhá tak srozumitelnosti montáže jak na straně pracovníka montáží, tak i na straně zadavatele. Metrický modul délky pole umožňuje jednoduché přizpůsobení. Možnost libovolné kombinace s modulovým lešením.
  • Flexibilní systém - Pomocí základních a doplňkových dílů lze vyřešit jakýkoliv úkol podpory lešení nejen v oblasti stavební výroby. Systém je velice flexibilní a umožňuje výstavbu i ve složitých objektech.
  • Kvalitní povrchová úprava s vrstvou pozinkování poskytuje lešení dlouhodobou a především účelnou ochranu proti korozi.
  • Účelně skladovatelný systém do speciálních klecí šetří náklady na manipulaci, dopravu a místo potřebné pro uskladnění, jak v místě expedice, tak v lokaci stavební instalace.
  • Lešení Peri UP odpovídá současným trendům univerzálního lešení pro hrubou stavbu i dokončovací práce při rekonstrukcích a revitalizacích

  K DISPOZICI JSOU TYTO VARIANTY LEŠENÍ PERI UP

  PERI UP T 70
  • systémová šířka 72 cm, šířka podlahy 64 cm
  • používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1-4 (0,75 - 3,00 kN/m2)
  • zahrnuje i doplňky jako jsou vnitřní a vnější konzoly, ochrannou stříšku, záchytné lešení, chodníkové rámy, příhradové nosníky pro přemosťování, sítě a plachty
  • je určené pro práce, u kterých je zapotřebí ukládat na lešení menší množství potřebného materiálu a/nebo celé stavební díly, např. práce malířské, opláštění fasády, montážní práce
  PERI UP T 100
  • systémová šířka 104 cm, šířka podlahy 96 cm
  • používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1-6 (0,75 - 6,00 kN/m2)
  • zahrnuje i doplňky jako jsou vnitřní a vnější konzoly, ochrannou stříšku, záchytné lešení, chodníkové rámy, příhradové nosníky pro přemosťování, sítě a plachty
  • je určené pro práce, u kterých je zapotřebí ukládat na lešení větší množství potřebného materiálu a/nebo celé stavební díly, např. zdění, čištění, montážní práce

  Stručný popis:

  Třídy zatížení/příslušná délka podlahy:

  • šířka 72 cm: TZ1 - TZ4
  • šířka 104 cm: TZ1 - TZ6
  • průmyslová podlaha 32 x 250 cm: ≤ TZ6
  • průmyslová podlaha 32 x 300 cm: ≤ TZ5

  Hmotnost:

  • T 72: 12,0 - 14,0 kg/m²
  • T 104: 15,5 - 17,0 kg/m²

  Rychlost montáže:

  • montáž T 72: 12 - 15 m²/osobohodina
  • demontáž T 72: 18 - 24 m²/osobohodina
  1789245484451855 2682614471179894784 n
  1427659067374709 827690758294208512 n
  IMG
  IMG
 • MODULOVÉ LEŠENÍ

  Lešení je chápáno jako dočasná stavební konstrukce, která se zřizuje na staveništi pro potřeby podpory bezpečné a podpůrné práce ve výškách vně i uvnitř budov. Všeobecná pravidla určují, že finální skladba lešení v místě montáže by měla být co nejjednodušší, bezpečné struktury, řádně uchycena i stabilizována a především disponovat dostatečnou nosností.

  MODULOVÉ LEŠENÍ PERI ROSSETT

  Všechny systémy výrobního programu PERI se vyznačují rychlou a jednoduchou montáží, vysokou variabilitou vzájemně se podporujících komponentů, perfektním technickým i materiálovým zpracováním a nezbytně dlouhou životností při zachování přijatelné ceny.  Jedná se o kvalitní a spolehlivé lešení.

  Nezpochybnitelnou výhodou modulového lešení PERI ROSSETT je schopnost plně nahradit trubkové lešení i ve velmi složitých podmínkách, jak realizačních, tak zátěžových. Z modulového lešení lze postavit jakoukoliv konstrukci, včetně zastřešení rekonstruovaných objektů. Dále s lešením PERI UP Rosett lze hospodárně obestavět také komplikované tvary, jako např. historické budovy s arkýři a vyloženími. Styčník systému Rosett na vertikálním sloupku přispívá ke snadné a rychlé montáži, ocelové podlahy jsou mimořádně únosné. Sladěné rozměry systému a jednotlivých dílů umožňují libovolnou kombinaci s rámovým a modulovým lešením. Integrovaná pojistka proti nadzvednutí podlahy zajišťuje zarovnané přechody, výška zábradlí je stejná a při osazování podlahových zarážek nevznikají mezery. Vlastnosti lešení PERI ROSSET nám umožňují provádět i velmi nestandardní konstrukce, tj. zavěšené lešení, volně stojící, lešení u věží a kostelů a další specifické konstrukce. Díky mnohaletým zkušenostem při výrobě lešení a jeho neustálému technickému vývoji, je v dnešní době zaručeno optimální řešení všech situací, které mohou nastat při obestavování lešením i těch nejčlenitějších objektů. Díky mnohaletým zkušenostem, kdy jsme pracovali na celé škále rozmanitých úkolů, a neustálému technickému vývoji v oblasti výroby, je v dnešní době zaručeno optimální řešení všech situací, které mohou nastat při obestavování lešením i těch nejčlenitějších objektů.Systém PERI UP Rosett vyhovuje požadavkům evropské normy EN 12810 a EN 12811 a splňuje požadavky na ochranná lešení podle normy DIN 4420-1 (Záchytná a střešní záchytná lešení pro výšku pádu ≤ 2,00 m, Záchytné stříšky).

  SOUHRN HLAVNÍCH VÝHOD MODERNÍHO LEŠENÍ PERI ROSSET

  • Prakticky žádná omezení - Optimální možnost přizpůsobení výšky, šířky a délky. Standardní provedení do výšky 24 m.
  • Mimořádně snadná montáž - Rychlá a bezpečná montáž se systémem „Gravity Lock“, jež zajistí horizontálu ihned po osazení.
  • Bezpečná montáž - Uklidňující bezpečí nabízí integrovaná pojistka proti nadzvednutí podlahy bez nutnosti použití dalších dílů. Možnost montáže s pomocí předem montovaného zábradlí a držáku zábradlí s klínem UPW nebo s horizontálou. Pasivní prvek - hranatá rozeta zabraňuje odkutálení sloupku.
  • Rychlý průběh výstavby - Technické i konstrukční vlastnosti modulového lešení PERI ROSSET ve spojení s navrhnutou strukturou jednotlivých prvků umožňuje časově úsporný, tj. rychlý průběh výstavby montáže i demontáže, který je v principu dosažen pomocí užití jen nezbytně nutného počtu prvků při výstavbě.
  • Nízká váha jednotlivých prvků snižuje požadavky na nároky související s manipulací a umožňuje tak omezit zásadním způsobem namáhavost montáže.
  • Vysoká tuhost konstrukce snižuje počet využitých prvků.
  • Konstrukční důvtipnost umožňuje využití opakovatelnosti prvků při montáži a napomáhá tak srozumitelnosti montáže jak na straně pracovníka montáží, tak i na straně zadavatele.
  • Flexibilní systém - Pomocí základních a doplňkových dílů lze vyřešit jakýkoliv úkol podpory lešení nejen v oblasti stavební výroby. Systém je velice flexibilní a umožňuje výstavbu i ve složitých objektech.
  • Kvalitní povrchová úprava s vrstvou pozinkování poskytuje lešení dlouhodobou a především účelnou ochranu proti korozi.
  • Účelně skladovatelný systém do speciálních klecí šetří náklady na manipulaci, dopravu a místo potřebné pro uskladnění, jak v místě expedice, tak v lokaci stavební instalace.
  • Lešení Peri ROSSET odpovídá současným trendům univerzálního lešení při rekonstrukcích a revitalizacích budov.

  K DISPOZICI JSOU TYTO VARIANTY LEŠENÍ PERI ROSSET

  PERI UP ROSSET 72
  • Systémová šířka 72 cm
  • Šířka plochy podlahy 64 cm
  • Třída zatížení 1 až 4
  PERI UP ROSSET 104
  • Systémová šířka 104 cm
  • Šířka plochy podlahy 96 cm
  • Třída zatížení 1 až 6

  STRUČNÝ POPIS:

   Třídy zatížení/příslušná délka podlahy:

  • šířka 72 cm: 1 až 4
  • šířka 104 cm: 1 až 6
  • průmyslová podlaha 32 x 250 cm ≤ 6
  • průmyslová podlaha 32 x 300 cm ≤ 5

  Manipulace:

  • vertikální sloupek 2,0 m: 10,0 kg
  • horizontála 3,0 m: 8,7 kg
  • průmyslová podlaha 32 x 250 cm: 17,0 kg
  • průmyslová podlaha 32 x 300 cm: 19,9 kg
  • Předem montované zábradlí: sloupek + zábradlí: 13,1 kg

  Možnosti připojení:

  • metrický modul po 25 cm
  • rozestup styčníků 50 cm
  • 12 míst pro připojení horizontál a diagonál

  Hmotnost/m²:

  • R72: 14,0 – 16,0 kg/m²
  • R104: 17,5 – 19,0 kg/m²

  Rychlost montáže:

  • montáž R72: 8 - 11 m²/osobohodina
  • demontáž R72: 12 - 17 m²/osobohodina

  1776593312383739 6933460671954681856 n
  IMG
  modulove leseni

 • TRUBKOVÉ LEŠENÍ

  vyrobeno z nezinkovaných železných dílů

  Trubkové lešení je stále i přes vývoj nových lešenářských systému velmi oblíbenou konstrukční technologií a jeho nespornou výhodou je jeho obrovská technická variabilita. Lze tak v naprosté většině případů bez obtíží kopírovat velmi rozličné tvary objektů. Flexibilita jeho užití je nejvíce uplatňována při zakládání na terénech s velkými výškovými rozdíly, při použití na složitých fasádách (balkony, terasy, římsy), na atypických stavbách (kostely, mosty, zavěšené lešení) nebo v průmyslu okolo strojových a jim podobných zařízení (technologií).

  Zároveň je možné uplatnit trubkové lešení v kombinaci s rámovým lešením (PERI UP) či modulovým lešením (PERI ROSETT) a to opět především při složitých základech lešení nebo při obcházení různých technologií připevněných k fasádám budov. Lešení PERI UP a lešení PERI ROSETT nabízíme pro potřeby vašich stavebních projektů též. Podrobnosti jsou dostupné v jiné části webové prezentace.

  Z výše uvedených důvodů se trubková technologie nejvíce využívá ve stavebnictví a v průmyslu, kde se staví jako těžké průmyslové lešení.

  Naše firma využívá při vyhotovení subdodávek klasické trubkové lešení, které je tvořeno samotnými trubkami různých délek /2m, 3m, 4m, 6m/ a dále sponami, nástavci a nánožkami. Pochozí prostor je tvořen dřevěnými podlážkami (šířka 125cm). Trubkové lešení je pro svou jednoduchou koncepci s malým počtem dílů stále oblíbeným řešením jak dosáhnout různých stavebních činností

  Trubkové lešení bylo u nás zavedeno ve druhé polovině minulého století a lze tak hovořit již o tradiční a prověřenou lešenářskou technologii, která umožňuje stavět trubkové lešení s potencionálem obrovské technické variability i do velice bizarních tvarů a výšek.

  Jeho časté využití je zejména při rekonstrukcích větracích šachet činžovních domů, či při výstavbě osobních výtahů v místě schodišť a světlíků atd. Dále je osvědčené a kvalitní trubkové lešení k dispozici pro stavbu rodinných domů, větších budov, pro rekonstrukce a opravy. Uplatní se všude, ale zejména ve stísněných prostorách. Bude-li lešení stát na chodníku, minimalizujeme náklady na zábor. Přesto je šířka jednoho metru tak pohodlná, že na lešení mohou pracovat současně všechna  řemesla. Trubkové lešení má minimální omezení ve využití v místě stavebních projektů.

  Další vítanou, velkou a neméně důležitou výhodou těchto systémových lešení jsou bez šroubového spoje zábradlí, stavěcích rámu a podlah, které jsou velmi pevné a bezpečné. Trubkové lešení se vyrábí z nezinkovaných železných dílů. Pro trubkové lešení je dnes možno použít zavedené a léty prověřené hákové spojky (tzv. žabky), tak i objímkové spojky. Výhodou využití objímkových spojek může být jejich větší pevnost a případně rychlejší manipulace.

  trubkové lešení galerie

  1656326784410393 7628848814202431358 n
  2025414874168247 4669671920919117824 n
  2025414537501614 5357294733309771776 n
  vez trubkace

 • HLINÍKOVÉ SCHODIŠTĚ

  Hliníková konstrukce nabízí schodišťová modulová ramena využitá v kombinaci s modulovým lešením PERI UP ROSETT FLEX 75 a slouží jako sestava, která umožňuje a usnadňuje přístup k pracovišti nebo staveništi až do výšky 90 m.

  Sestava schodiště, tj. konstrukční řešení jednotlivých prvků, vytváří čtyř sloupkovou věž se stejnosměrným nebo protisměrným schodištěm a dostupnou šířkou schodnice 75 cm. Přizpůsobení výšce stavebních otvorů je prováděno nezávisle na výšce podlaží s pomocí konzol nebo kratších schodišťových ramen s délkou 1,50 m a výškou 50 cm nebo 100 cm.

  S pomocí uvedeného schodišťového systému, primárně určeného pro stavbu a dokončovací práce, lze vytvořit kompaktní přístup uvnitř budov s malými místnostmi a složitými rozličnými tvary. Schodiště velmi často slouží současně jako pracovní plošina pro stavební úpravy stěn v exteriéru nebo interiéru. S pomocí standardních dílů lze vytvořit přístupy ve výškovém modulu po 25 cm. K dispozici jsou standardní provedení pro běžnou výšku podlaží 2,75 m.

  Technický popis charakterizuje systém jako stejnosměrné a protisměrné schodiště, zajišťující jako přístup pro staveništní personál. Schodišťová ramena disponují šířkou 75 cm a umožnují rychlou montáží (světlá šířka schodiště činí 67 cm). Dovolené zatížení dosahuje 2,00 kN/m² pro schodišťová ramena a podlahy nebo 2,00 kN/m² pro celou konstrukci na délku výstupu 20 m. Výhodou je potřeba malého počtu kotev a přístup do všech podlaží s použitím výškovém modulu po 25 cm a s možností přizpůsobení uchycený pomocí konzol. Zároveň lze volitelně osadit zábradlí v závislosti na typu stavby, a to buď realizovat schodišťová ramena s uspořádáním vedle sebe, anebo s obousměrným provozem.

  SOUHRN NĚKTERÝCH VÝHOD

  • Důsledné dodržování modulového rozměru Modul po 25 cm nabízí vysokou míru flexibility i ve stísněných prostorech, všechna pole lze zcela uzavřít.
  • Snadné přizpůsobení Pro zajištění přístupu ke stavebním otvorům s pomocí schodišťových ramen na konzolách, které jsou zavěšeny z vnější strany.
  • Stabilní konstrukce Stabilní konstrukce je dosaženo i s malým počtem horizontálních prvků uvnitř schodišťové věže.

  schody galerie

  DDD
  EEE
  FFF
  GGG

 • ZABEZPEČENÍ OKRAJŮ

  Zabezpečení okrajů proti pádu, vedené pod obchodním označením PROKIT EP 110, je bezpečnostní systém pro dočasné zabezpečení proti pádu osob z výšky u volných okrajů stropních desek.

  Jedná se o 1,10 m vysokou sestavu, která je složena s ochranných mříží, sloupků a montážních patek. Celá sestava je flexibilně použitelná i u velmi komplikovaných tvarů a montáže jsou na stavbě prováděny bez požadavků na projekt a s tím souvisejících nákladů. Pomocí variabilních svorek se dá systém PROKIT EP připevnit i k parapetům nebo štětovnicovým stěnám. Další díly příslušenství kromě toho umožňují použití ochranných mříží téměř na všech bednicích a lešenářských systémech PERI.

  Zabezpečení staveb v dílčích částech ve výškách vyhovuje a splňuje požadavky na ochranu osob proti pádu u volných okrajů a urychluje práci při realizaci hrubé stavby.

  Technicky dokonalý systém lze spolehlivě využít u zabezpečení okrajů proti pádu nejen u hrubých staveb, ale i v kombinaci s některými druhy bednění výrobce PERI. Podrobnosti uvedeny dále. PROKIT EP 110 splňuje předpoklady třídy A normy DIN EN 13374, která vyžaduje zábradlí sahající do minimální výšky 1,00 m nad pracovní plochu, zábradlovou tyč mezi podlahou a horní hranou zábradlí a zarážku vysokou minimálně 150 mm. Systém tím nabízí ochranu před pádem z výšky až do úhlu náklonu 10 %. Zvláštní výhodou pro stavaře v porovnání k jištění lanem je výrazně větší volnost v pohybu. Ochranné mříže jsou navíc kompatibilní s mnoha systémy bednění i lešení PERI a odpovídají normě DIN EN 12811.

  PROKIT EP 110 splňuje předpoklady třídy A normy DIN EN 13374, která vyžaduje zábradlí sahající do minimální výšky 1,00 m nad pracovní plochu, zábradlovou tyč mezi podlahou a horní hranou zábradlí a zarážku vysokou minimálně 150 mm. Systém tím nabízí ochranu před pádem z výšky až do úhlu náklonu 10 %. Zvláštní výhodou pro stavaře v porovnání k jištění lanem je výrazně větší volnost v pohybu. Ochranné mříže jsou navíc kompatibilní s mnoha systémy bednění i lešení PERI a odpovídají normě DIN EN 12811.

  SOUHRN HLAVNÍCH VÝHOD BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU PROKIT EP 110

  • Rychlá montáž Malý počet konstrukčních dílů systému, jejich malá hmotnost a automatické zajišťování sloupků pro snadnou montáž.
  • Technicky dokonalé Spolehlivé zabezpečení volných okrajů proti pádu z výšky pro hrubé stavby, ale i bednění.
  • Flexibilní připevnění Různé díly příslušenství pro uchycení ke stěnám a stropům, vrtáním nebo bez vyvrtání otvorů.
  • Hospodárně Vysoký stupeň využitelnosti a efektivní logistika díky malému počtu mnohostranně využitelných dílů.
  • Provázanost s bednícími systémy Při užití konzol TRG je zároveň možné realizovat ochranné mříže PROKIT ve spojení se stěnovým bedněním MAXIMO nebo TRIO.
  • Variabilita stavební montáže Pro samo zajišťovací sloupky Existuje více způsobů připevnění. Dle požadavků je k dispozici například příslušenství k montáži na strop, na jeho čelní stranu nebo k parapetům.

  okraje galerie

  EEE
  FFF
  GGG
  HHH

 • PŮJČOVNA POJÍZDÝCH ALU VĚŽÍ

  Pojízdné hliníkové lešení je ideálním řešením v případech, kdy nepotřebujete rozsáhlé lešenářské systémy, ale naopak rychlé, mobilní lešení, se kterým se snadno manipuluje a je nenáročné na prostor.

  Další nezpochybnitelnou výhodou hliníkového lešení je snadná montáž (a to i pro laiky). Jednotlivé prvky jsou tuhé i robustní a to při současném zachování nízké poměrné hmotnosti (díly jsou lehké a mají vysokou torzní tuhost). Zároveň kolečka umožňují přesunutí v prostoru na jinou pozici stavby. Dále je možná rychlá montáž a demontáž celé věže a její sklizení před odcizením do chráněného prostoru. Vítaná je též možnost přepravy na přívěsném vozíku za osobním autem a příznivá cena denního nájmu.

  Jak vyplývá z výše uvedeného. Hliníkové věže jsou pojízdné a lehké. Po jednoduchém uvolnění stabilizátorů je možno snadno provést přesun věže v postavené verzi v dostupné rovině a vertikálním prostupu stavby.

  Obvykle lze montáž věže provést na nerovném terénu v exteriéru budov, ve svahu nebo na schodišťovém tubusu. Umožňují to výsuvná kolečka, která lze zasunout do bočních dílů při výstavbě věže. Výšku pracovní podlahy lze snadno upravit na šroubu pojízdných koleček s centimetrovou přesností, což umožňují svisle výsuvná kolečka s převlečnou posunovací zajišťovací maticí a horizontální příčky bočních dílů.

  ALU věž je optimální řešení pro dům, řemeslo i firmu s výhodou rychlé montáže a bez použití speciálních nástrojů. Běžně pronajímáme jako pomocnou konstrukci do potravinářských závodů, na veřejná prostranství, do atrií a všude tam, kde jsou třeba věže pro montážní práce a jakékoliv opravy.

  vez
  vez
  vez
  vez

Poptávkový formulářPole označená hvězdičkou(*) jsou povinná

Lze nahrát pouze soubory dokumentů a obrázků. Velikost nahrávaného souboru je maximálně 10 MB.

Designed by www.frantisek.eu

© Copyright 2021 MONTYS CZ s.r.o. All Rights Reserved.